Výuka od od pondělí 7. prosince 2020

Od pondělí 7. prosince 2020 může ZUŠ Semily rozšířit výuku i na kolektivy.
Na způsob výuky mají ale vliv omezení spojená s nařízeními ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví pro toto období.

Úpravy rozvrhu výuky kolektivních předmětů a oborů
s žáky a rodiči domluví vyučující.

Hra na hudební nástroje nebo sólový zpěv
mohly být vyučovány naživo od 25. 11. 2020.

Od 7. prosince 2020 budou (s výjimkami) vyučovány prezenčně (naživo):

Hudební obor:
přípravná hudební nauka (uč. Jiří Kurfiřt)

hudební nauka (uč. Iva Malá, Eva Holatová, Jiří Kurfiřt)
soubory a orchestry (vedoucí souborů a orchestrů)

další předměty spojené s hudebním oborem

Sborový zpěv:
Jizerka
podle domluvy se sbormistryní Nadiou Ladkany
Čekanky v tomto roce online (na dálku), od 1.1.2021 prezenčně (naživo)
Sedmikráska podle domluvy se sbormistryní Ivou Srbovou

Výtvarný obor:
(uč. Libuše Roudnická, Jana Hylmarová, Soňa Zelinková a Jaroslava Nurkovičová)

Taneční obor:
(uč. Kateřina Priščáková, Simona Mejsnarová)

Literárně dramatický obor:
(uč. Svatava Bezpalcová, Magdaléna Bartoňová)

V případě, že nebude možné při výuce nařízením vyhovět, bude vyučováno distančně.

Jednoduché pokyny pro žáky a rodiče pro výuku naživo od 7. 12. 2020

Žák přichází do školy 5 minut před zahájením hodiny, na chodbě dodržuje rozestupy 1,5 – 2 metry.

Roušky: do školy vchází žáci s rouškou na ústech a nose, s rouškou se pohybují i po společných prostorách (na chodbě, v šatnách, na toaletách).
Po vstupu do učebny jednají podle pokynu vyučujícího.

Hygiena: po vstupu do školy si každý omyje řádně mýdlem ruce
(umyvadla na toaletách) nebo si je desinfikuje lihovou desinfekcí.

Rodiče: vstupují do školy jen v naléhavých případech.

Děkuji. Jiří Kurfiřt