DŮLEŽITÉ INFORMACE

Od čtvrtka 27. ledna do neděle 13. února 2022 bude ZUŠ Semily vyučovat nadále v hudebním oboru, ve sborech Sedmikrásky, Čekanky a Jizerka, ve výtvarném, tanečním a literárně dramatickém oboru prezenčně, pokud to zdravotní stav žáků a učitelů dovolí.V případě potřeby a domluvy učitelů se zákonnými zástupci bude výuka probíhat distančně, pokud to zdravotní stav učitelů a žáků dovolí.

ZUŠ Semily bude v této době pořádat akce, kterých se zúčastní pouze žáci a učitelé ZUŠ Semily. Nebudou pořádány akce pro veřejnost.

Rozhodl jsem tak na základě situace.

Děkuji za spolupráci a pochopení Jiří Kurfiřt, ředitel ZUŠ Semily