POZVÁNKA

Zvu na Členskou schůzi
Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy Semily, příspěvkové organizace (zkratka SRPZUŠ)


Bude se konat
v úterý 18.10.2022 od 18:30 v sále ZUŠ V Podkroví.
Za přípravný výbor SRPZUŠ: Šobáň Vít, Boch Tomáš, Malá Iva, Horáková Lucie, Zahrádková Marie, Pitlová Jindřiška a Kurfiřt Jiři
Za ZUŠ Semily: Jiří Kurfiřt, ředitel školy

Musíme zjednat nápravu:
Sdružení rodičů při ZUŠ Semily, IČO 150 45 641 (občanské sdružení) se nepřizpůsobilo nové legislativě tedy Občanskému zákoníku 89/2012 Sb. a s tím související úpravě zákona o veřejných rejstřících č. 304/2013.

Krajský soud v Hradci nás vyzval (16.11.2021, pošta došla výzva 26.11.2022) ke zjednání nápravy podle Občanského zákoníku 89/2012 a zákona o veřejných
rejstřících 304/2013 Sb.

Proto musíme změnit status občanského sdružení na spolek a přejmenujeme dřívější Sdružení rodičů při ZUŠ Semily na Spolek rodičů a přátel
Základní umělecké školy Semily, příspěvkové organizace
(zkratka SRPZUŠ).

Zvu vás ke členství ve spolku (členství je dobrovolné, ale žádoucí J)
Přihlášky vám přinese vaše dítě, náš žák, nebo je k vyplnění dostanete buď v kanceláři ZUŠ, nebo přímo na členské schůzi.

Program členské schůze:
Seznámení se stanovami Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy Semily, příspěvkové organizace (zkratka SRPZUŠ).Diskuze ke stanovám
Schválení stanov - hlasovat může člen Spolku
Volba Výboru spolku, tedy předsedy a 2 místopředsedů spolku a dovolíme ještě 2 členy Rady Spolku. Rada Spolku řídí činnost Spolku a je volena na 4 roky. Hlasovat může jen člen Spolku.
Stanovení výše členského příspěvku a navržení výše příspěvku (daru) zákonných zástupců žáků
pro školní rok 2022/2023. Osobně navrhuji 0,- Kč, ale Členská schůze může částku změnit
– hlasovat může člen Spolku
Závěrečná rozprava

Jiří Kurfiřt