Ústřední kolo Celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír

ZUŠ Praha 8, Taussigova, sobota 27. dubna 2024

Klavír sólo      
Kategorie      
VIII. Magdaléna Malá 3. místo uč. Jarmila Klápšťová

V ústředním kole soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír se Magdaléna Malá setkala se 17 výbornými klavíristy z celé České republiky v kategorii do 17 let
a
získala 3. místo.
Děkuji Jarmile Klápšťové, učitelce Magdalénky, za pedagogickou činnost
a oběma blahopřeji k úspěchu.

Jiří Kurfiřt