VÝUKA

Od středy 25. listopadu 2020 mohou základní umělecké školy vyučovat individuálně, to znamená, že je v učebně 1 žák a 1 učitel (v naléhavých případech může být v učebně i rodič).

Rozvrh výuky hry na hudební nástroje nebo sólového zpěvu si s rodiči a žáky domluví učitel.
Individuální konzultace po domluvě mohou poskytovat i učitelé hudebních nauk, sborového zpěvu, výtvarného, tanečního a literárně dramatického oboru.

Jednoduché pokyny pro žáky a rodiče pro výuku od 25. listopadu 2020
Žák přichází do školy 5 minut před zahájením hodiny, na chodbě dodržuje rozestupy 1,5 – 2 metry.
Roušky: do školy vchází žáci s rouškou na ústech a nose, s rouškou se pohybují i po společných prostorách (na chodbě, v šatnách, na toaletách). Po vstupu do učebny jednají podle pokynu vyučujícího.

Hygiena: po vstupu do školy si každý omyje řádně mýdlem ruce (umyvadla na toaletách) nebo si je desinfikuje lihovou desinfekcí (v přízemí)
Rodiče: vstupují do školy jen v naléhavých případech.

Děkuji Jiří Kurfiřt.